نوشته‌ها

کارتن ایران در حال حاضر با 133 درصد بازدهی در 9 ماهه سال جاری در جایگاه 64 شرکت های بورسی و فرابورسی قرار دارد. امیرحسین اسماعیل پور مدیرعامل کارتن ایران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران و مدیران ارشد بازار سرمایه به برنامه ها و دستاوردهای اخیر این شرکت اشاره نمود.