زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/04/31 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس جاده قديم کرج بعد از ميدان شير پاستوريزه اول شادآباد کوچه سپيد رود برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

مجمع عمومی فوق العاده کارتن ایران در تاریخ یک شنبه 7 اردیبهشت ماه در محل شرکت واقع در جاده قدیم کرج سه راه شیرپاستوریزه بلوار الغدر کوچه سپید رود تشکیل می گردد

ادامه مطلب …