مجمع عمومی فوق العاده کارتن ایران در تاریخ یک شنبه 7 اردیبهشت ماه در محل شرکت واقع در جاده قدیم کرج سه راه شیرپاستوریزه بلوار الغدر کوچه سپید رود تشکیل می گردد

ادامه مطلب …