مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ساعت 14 روز دوشنبه موزخ 22 آذر سال 1400 در محل شرکت برگذار می گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارتن ایران دعوت می شود جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 2 آذر ماه 1400 در محل شرکت واقع در تهران سه راه شیرپاستوریزه بلوار الغدیر کوچه سپید رود تشکیل می شود , حضور به هم رسانند .

ادامه مطلب …