مطالب توسط sadegh khosroanjam

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کارتن ایران (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارتن ایران دعوت می شود جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 2 آذر ماه 1400 در محل شرکت واقع در تهران سه راه شیرپاستوریزه بلوار الغدیر کوچه سپید رود تشکیل می شود , حضور به هم […]

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1400/04/31 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس جاده قديم کرج بعد […]

آگهی مزایده

شرکت کارتن ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به فروش یک عدد مخزن سوخت با حجم تقریبی 120 لیتر , فلزی (آهن) را از طریق برگزاری مزایده و بازدید عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ شرایط شرکت در مزایده و بازدید عمومی از موضوع مزایده از تاریخ انتشار این اگهی ظرفمدت […]