موضوع:آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ، جاده قديم کرج – بعد ازميدان شير پاستوريزه – اول شاداباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1402
3- انتخاب بازرس علی البدل
4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
5- تعیین حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
6- تعیین پاداش اعضاأ هیأت مدیره
7- تصمیم گیری در خصوص سود سال مالی منتهی به 1402/12/29

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ميتوانند از 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي ، معرفي نامه جهت اشخاص حقوقي و وکالتنامه رسمي جهت وکلاي سهامداران حقيقي به واحد سهام شرکت کارتن ايران مراجعه نمايند . 

https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=gNfCQQQaQQQvfKfsmhI%2bVcry%2bOhA%3d%3d&rt=0&let=18&ct=0&ft=-1

مهدی حداد عادل با اکثریت آرآی هیأت مدیره به سمت مدیرعاملی شرکت کارتن ایران انتخاب گردید

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1402/03/10 که به حد نصاب نرسید و با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-012 مورخ 1402/02/12 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/07 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ، جاده قديم کرج – بعد ازميدان شير پاستوريزه – اول شاداباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ميتوانند از 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي ، معرفي نامه جهت اشخاص حقوقي و وکالتنامه رسمي جهت وکلاي سهامداران حقيقي به واحد سهام شرکت کارتن ايران مراجعه نمايند . 

https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=gNfCQQQaQQQvfKfsmhI%2bVcry%2bOhA%3d%3d&rt=0&let=18&ct=0&ft=-1

موضوع: آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت كارتن ايران (سهامي عام)


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت كارتن ايران (سهامي عام) دعوت مي شود جهت حضور درجلسه مجمع عمومي فوق العاده كه رأس ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 10 خرداد ماه 1402 در محل شركت واقع در تهران، جاده قديم كرج – بعد از ميدان  شير پاستوريزه – اول شادآباد تشكيل ميگردد، حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
–         تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
–         اصلاح اساسنامه از بابت تغییرات سرمایه
–         تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
–         سایر مواردی که موضوع آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
در اجراي ماده 99 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت براي دريافت برگ حضور در جلسه، سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ميتوانند از 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي برای اشخاص حقیقی ، معرفی نامه برای اشخاص حقوقی و وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران حقیقی به واحد سهام شرکت کارتن ايران مراجعه نمايند. شایان ذکر است جهت سهامدارانی که امکان مراجعه حضوری ندارند مجمع فوق از طریق پیوند زیر به صورت آنلاین قابل پیگیری می باشد .

Http://roka-co.com/irancarton
موضوع: آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ( نوبت دوم )


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 28376 مورخ 09/02/1402 (نوبت اول) و باتوجه به عدم احراز حد نصاب حاضرین برای رسمیت یافتن مجمع مذکور ، بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت كارتن ايران (سهامي عام) دعوت مي شود جهت حضور درجلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) كه رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ   10 خرداد ماه 1402 در محل شركت  واقع در تهران، جاده قديم كرج – بعد از ميدان  شير پاستوريزه – اول شادآباد تشكيل ميگردد، حضور بهم رسانند.

 Http://roka-co.com/irancarton
 
         هيات مديره شركت كارتن ايران ( سهامي عام )

ب– دستور جلسه :  
    انتخاب و تعیین اعضای هیأت مدیره

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
در اجراي ماده 99 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت براي دريافت برگ حضور در جلسه، سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ميتوانند از 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي برای اشخاص حقیقی ، معرفی نامه برای اشخاص حقوقی و وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران حقیقی به واحد سهام شرکت کارتن ايران مراجعه نمايند. شایان ذکر است جهت سهامدارانی که امکان مراجعه حضوری ندارند مجمع فوق از طریق پیوند زیر به صورت آنلاین قابل پیگیری می باشد .
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارتن ایران (سهامی عام) دعوت می شود جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 20 اردیبهشت ماه 1402 در محل شرکت برگزار می شود حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
– انتخاب و تعیین اعضای هیأت مدیره

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از ساعت 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي و وکالتنامه رسمي جهت وکلاي سهامداران حقيقي به واحد سهام شرکت کارتن ایران مراجعه فرمایند.
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1401/08/25 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران جاده قديم کرج ، بعد از ميدان شير پاستوريزه ابتداي شاد آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورسسایر مواردتوضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از ساعت 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي و وکالتنامه رسمي جهت وکلاي سهامداران حقيقي 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران جاده قديم کرج ، بعد از ميدان شير پاستوريزه ابتداي شاد آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ميتوانند از ساعت 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي و وکالتنامه رسمي جهت وکلاي سهامداران حقيقي به واحد سهام شرکت مراجعه نمايند . 
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران جاده قديم کرج ، بعد از ميدان شير پاستوريزه ابتداي شاد آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورسسایر مواردتوضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ميتوانند از ساعت 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي و وکالتنامه رسمي جهت وکلاي سهامداران حقيقي به واحد سهام شرکت مراجعه نمايند .