موضوع: آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت كارتن ايران (سهامي عام)


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت كارتن ايران (سهامي عام) دعوت مي شود جهت حضور درجلسه مجمع عمومي فوق العاده كه رأس ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 10 خرداد ماه 1402 در محل شركت واقع در تهران، جاده قديم كرج – بعد از ميدان  شير پاستوريزه – اول شادآباد تشكيل ميگردد، حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
–         تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
–         اصلاح اساسنامه از بابت تغییرات سرمایه
–         تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
–         سایر مواردی که موضوع آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
در اجراي ماده 99 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت براي دريافت برگ حضور در جلسه، سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ميتوانند از 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي برای اشخاص حقیقی ، معرفی نامه برای اشخاص حقوقی و وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران حقیقی به واحد سهام شرکت کارتن ايران مراجعه نمايند. شایان ذکر است جهت سهامدارانی که امکان مراجعه حضوری ندارند مجمع فوق از طریق پیوند زیر به صورت آنلاین قابل پیگیری می باشد .

Http://roka-co.com/irancarton
موضوع: آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ( نوبت دوم )


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 28376 مورخ 09/02/1402 (نوبت اول) و باتوجه به عدم احراز حد نصاب حاضرین برای رسمیت یافتن مجمع مذکور ، بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت كارتن ايران (سهامي عام) دعوت مي شود جهت حضور درجلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) كه رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ   10 خرداد ماه 1402 در محل شركت  واقع در تهران، جاده قديم كرج – بعد از ميدان  شير پاستوريزه – اول شادآباد تشكيل ميگردد، حضور بهم رسانند.

 Http://roka-co.com/irancarton
 
         هيات مديره شركت كارتن ايران ( سهامي عام )

ب– دستور جلسه :  
    انتخاب و تعیین اعضای هیأت مدیره

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
در اجراي ماده 99 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت براي دريافت برگ حضور در جلسه، سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ميتوانند از 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي برای اشخاص حقیقی ، معرفی نامه برای اشخاص حقوقی و وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران حقیقی به واحد سهام شرکت کارتن ايران مراجعه نمايند. شایان ذکر است جهت سهامدارانی که امکان مراجعه حضوری ندارند مجمع فوق از طریق پیوند زیر به صورت آنلاین قابل پیگیری می باشد .